Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.

Ter Zake
Ter Zake

Speaking in Dutch and in the manner of the Dutch is the main objective of the Delftse Methode. The professors try as much as possible to teach foreign students how to speak in the Dutch way because they believe that it is also the best way to be understood. Bottomline, your vocabulary may be broad and your grammar may be perfect, but if you do not put the accent where it should be, there is a big possibility that you will not be understood. (Do not worry if you have an accent, everybody has one. Those who say they don’t, do not know what they’re saying.)

During our 3de Ronde class, we had to make presentations. Before I attended this class, I was already busy with another book from the library — Ter Zake, Zakelijk Nederlands voor anderstaligen. From this book, I learned a lot from telefoneren, vergaderen , onderhandelen en presenteren. The last part I was able to really put in practice. My presentation grades were always high, thanks to this book. My professor also asked me to share my knowledge of presenting to the class. Thanks to this book.

Here are some useful phrases or sentences when doing a presentation in Dutch. Remember, the presentation should have de inleiding, de kern en het slot.

De meeste zinnen die in de taalchecklist staan, zijn formeel. U kunt deze zinnen ook informeel maken, bijvoorbeeld:

Ik wil u vandaag iets laten zien over… = Ik wil je vandaag iets laten zien over…

Als u vragen hebt/heeft, mag u mij gerust onderbreken. = Als je vragen hebt/jullie vragen hebben, mag je/mogen jullie me gerust onderbreken.

Het publiek begroeten/welkom heten

 • Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij…
 • Goedemiddag allemaal. Ik ben…
 • Goedemorgen. Fijn dat u in groten getale naar deze presentatie bent gekomen.

Het onderwerp van een presentatie introduceren

 • Ik ga u iets vertellen over…
 • Het onderwerp van mijn presentatie is…
 • Ik wil u vandaag iets laten zien over…
 • Ik zal het hebben over…

Structuur aanbrengen

 • Mijn presentatie bestaat uit drie gedeelten: ten eerste… ten tweede… ten derde/ten slotte
 • Ik zal daarbij drie onderdelen behandelen. Het eerste is… Het tweede is… En ten slotte…
 • Allereerst… vervolgens…, daarna…
 • Ik zal achtereenvolgens de drie aspecten behandelen.
 • Alvorens ik u iets vertel over…
 • Voordat ik hier dieper op inga,…
 • Eerst zal ik uitleggen…
 • Dan zal ik laten zien…
 • Ook zal ik iets vertellen over…
 • Bovendien wil ik aandacht besteden aan…
 • Daarnaast is er ruimt voor…
 • Verder zal ik…
 • En ten slotte wil ik graag met u discussieren over…
 • Enerzijds…, anderzijds…
 • Van de ene kant…, van de andere kant…

Samenvatten en concluderen

 • Kortom, …
 • Kort samenvatten kun je zeggen dat…
 • Wij kunnen (dus) concluderen dat…
 • Het is dus zo dat…
 • Nogmaals, …
 • Geconcludeerd kan worden dat…
 • Gebleken is dat…
 • Uit het voorafgaande blijkt dat…
 • Op grond van deze gegevens kunnen wij constateren dat…
 • Dit brengt me tot de conclusie dat…
 • Samenvattend kunnen wij zeggen…
 • Al met al…

Interactie met het publiek

 • Als u vragen hebt/heet, mag u me greust onderbreken.
 • Na mijn presentatie hebt/heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Heeft iemand hier nog vragen over?
 • Is dit duidelijk?
 • Zijn hier nog vragen over?
 • Is hiermee uw vraag beantwoord?
 • Heb ik hiermee uw vraag beantwoord?
 • Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen?
 • Daar kom ik later op terug.
 • Dat komt later in deze presentatie aan de orde.
 • Dat zal ik later bespreken.

Afronden

 • Dat was het belangrijkste wat ik u wilde vertellen over…
 • Hiermee wil ik mijn presentatie afsluiten…
 • Ter afsluiting wil ik…
 • Tot slot wil ik nog opmerken…
 • Ik dank u voor uw aandacht.

It helps to prepare (overpreparation is the best preparation) before a presentation. Know your goals and write the key words down. Do not write a whole script on your cue cards because when you forget one word, you might feel lost. Most importantly, practice in front of a Dutch person and be open to criticisms. Do not feel bad when you make a mistake. Remember… you are learning. #